Tjenester

KONTAKT NORWEGIAN PIPELINE DRILLING AS VEDRØRENDE FORSLAG TIL LØSNING OG PRISOVERSLAG FOR DERES BORE- OG ANLEGGSPROSJEKT!

Vi utfører først et styrt pilothull med diameter opp til Ø 355 mm, som evt. utvides til ønsket sluttdiameter opp til Ø 3,0 meter eller større.

Styrt boring for fjellundersøkelser og sikringsarbeider kombinert med kutthull.

 Visuell inspeksjon med TV-kamera, vanntaps-/ lekkasje målinger, geologiske undersøkelser og injeksjonarbeider m.m.

Småtunneler for vannverk og kraftanlegg..

Minikraftverk, vannkraftverk m/ takrennesystem

Styrt boring for kabler.

Høyspent-, styrestrøm-, telefon- og kontrollkabler, antenne-anlegg m.m.

Småtunneler for olje-, gass - og utslippsledninger.

Tunneler for vann- og avløpsledninger, fjernvarmeanlegg m.m..

Pumpe-, selvfalls- og drikkevannsledninger fra høydebasseng og kloakktunneler

NPD har en liten rigg for de minste oppdrag, og en stor rigg for lengderl opp til ca. 1.200 m og diameter opp til ca. Ø 1,20m. Opprømming til enda større diametere utføres i samarbeid med underentreprenør.

Ta kontakt med oss via tlf. (0047) 911 81 605 eller e-post for uforpliktende forslag, budsjettpris eller tilbud.