Referanser

Utførte oppdrag.

 NPD har utført en rekke teknisk krevende bore-oppdrag for offentlige og private kunder i Norge, Sverige og på Island i løpet av de siste ca. 20 årene.  De aller fleste oppdrag gjelder borelengder opp til ca. 700 lm med diameter opp til ca. Ø 1,2 meter. Som eksempler nevnes:

 Offentlig vann- og avløp:

4 små tunneler for Stockholm Vatten/ - kommune/ (Skansa, NCC)

3 minitunneler for Nye Ahus Sentralsykehus/ NCC + 1 anboring for Lørenskog kommune.

3 vanntunneler for Ski kommune/ Råde Graveservice AS

1 overvannstunnel for Oslo Vann- og avløp/ - kommune

1 overvannstunnel for Randaberg kommune.

1 kloakktunnel for Hafnarfjordur kommune på Island/ Istak.

 

Private kraft- og vannverk med utslag under vann (med mottrykk):

Hele vannveien for Mydland kaftstatjon nær Tonstad.

Trykktunnel/-sjakt m/ inntaksledning for Brattvåg Vassverk. 

Trykktunnel for Barlindbotn Settefisk ved Florø.

 

Forsvars- og spesialoppdrag:

3 hemmelige kabeltunneler med utsalg i sjø for forsvaret i Nord.

1 småtunnel med utslag i sjø for gassledning: Statoil / AF -gruppen.

1 boretunnel for varmevekslingsanlegg for SUS, Stavanger.

2 hemmelige rørtunneler for forsvaret i Nord.

1 dreneringstunnel for Bybanen i Bergen/ Veidekke ASA.